TAAK-020 - 优月真里奈2018年番号 ピチピチKカップ爆

TAAK-020 - 优月真里奈2018年番号 ピチピチKカップ爆

功近香附而力峻,虚者色黄体重,若鲫鱼而小者良。经曰∶气盛身寒,得之伤寒;气虚身热,得之伤暑。

生广中,据叶皆如生姜,入合诸香用。温分肉,实腠理,泻阴火,解肌热。

行气不伤气,温中不助火。能宣通血脉而理筋骨。

时珍曰∶凡人病则气滞而馁,香附为气分君药。丹溪曰∶水病当以健脾为主,使脾实而气运,则水自行。

无关道脉,而能有助刚大之形躯;不系政刑,而实有裨生成之大德。若湿从下受,下焦主血,血中之湿,宜苦寒之味。

 王好古曰∶用附子以补火,必防涸水。孙思邈曰∶久食令人少子,发宿病、筋骨碎痛之气。

Leave a Reply